Trenton & Emily | Wedding Day | Venue 1902 | Sanford, FL

Trenton & Emily | Wedding Day | Venue 1902 | Sanford, FL

Hillary + Jimmie | Wedding Day | St. Augustine, FL

Emily + Trent | Engagement | West Palm Beach, FL

Emily + Trent | Engagement | West Palm Beach, FL

Cheyenne + John | Wedding Day | Plant City, FL

Cheyenne + John | Wedding Day | Plant City, FL

Janay + Nelson | Couple Session | Orlando, FL

Janay + Nelson | Couple Session | Orlando, FL